Kerze
Agnes


2019-08-20
Kerze
von


2019-08-20
Kerze
Pfiat di Oma


2019-07-21
Kerze
Pfiat di Oma


2019-07-21
Kerze
Pfiat di Oma


2019-07-21
Kerze
Ruhe in Frieden Klaffenböck Stadl


2019-07-17
Kerze


2019-07-17
Kerze
A Lichtl für di.Fam.Hamedinger


2019-07-12
Kerze
In lieber Erinnerung. Gertrude


2019-07-11
Kerze
Ruhe in Frieden Gertrude


2019-07-11
Kerze


2019-07-11
Kerze
Ruhe in Frieden


2019-07-11
Kerze
Ruhe in Frieden


2019-07-11
Kerze


2019-07-10
Kerze
In lieber Erinnerung


2019-07-10
Kerze
Ein Licht für deine Reise


2019-07-09
Kerze
Ein Licht für deine Reise Fam Höllinger jun Rain


2019-07-09
Kerze
Ruhe in Frieden..Zäzilia Haidinger, Weeg Esternbe


2019-07-09
Kerze
Ruhe in Frieden Alois und Gerti Fesel


2019-07-09
Kerze
Ruhe in Frieden! Franz und Hilde Wallner St. ROMAN


2019-07-09
Kerze
Ruhe in Frieden


2019-07-09
Kerze


2019-07-09
Kerze


2019-07-08
Kerze


2019-07-08
Kerze


2019-07-08
Kerze
In lieber Erinnerung Tante Loisi,Sigi u.Gisi


2019-07-08
Kerze


2019-07-08
Kerze


2019-07-08
Kerze
Ruhe in Frieden


2019-07-08
Kerze


2019-07-08