Kerze
Ruhe in Frieden


2017-09-29
Kerze


2017-09-11
Kerze


2017-09-01
Kerze
Ruhe in Frieden


2017-08-20
Kerze


2017-07-29
Kerze


2017-07-27
Kerze
Ruhe in Frieden, Die Kameraden der FF Neukirchen a


2017-07-27
Kerze


2017-07-26
Kerze


2017-07-26
Kerze
A Lichtl für di Franz, Karla R.


2017-07-24
Kerze
In Liebe und Dankbarkeit. Heidi


2017-07-24
Kerze


2017-07-23
Kerze
Dem unausweichlichen auszuweichen, das Unabwendbar


2017-07-22
Kerze


2017-07-22
Kerze
Requiescat in pace.


2017-07-22
Kerze
Requiescat in pace.


2017-07-22
Kerze


2017-07-22
Kerze


2017-07-21
Kerze


2017-07-21
Kerze
Ein Licht für deine Reise Bettina u.Hannes Grün


2017-07-21
Kerze
ein Licht für deine Reise Fam.Reisinger Alois


2017-07-21
Kerze
Ruhe in Frieden.Michi u.Hubert Sageder


2017-07-21
Kerze


2017-07-21